Monday, May 20, 2019

Mountain Rescue - 6201 E Cholla Ln, Paradise Valley, AZ 85253 - Cholla Trailhead Camelback Mountain

Mountain rescue reported at Cholla Trailhead on Camelback Mountain at 6201 East Cholla Lane in Paradise Valley (PV), Arizona.

Units responding or dispatched include: E8+ E12+ E13+ E278+ C957N C957S S8 S12 S610 SQ8+ BC2 NDC.