Thursday, November 29, 2018

Mountain Rescue - 15800 N 16th St, Phoenix, AZ 85022 - Lookout Mountain

Mountain rescue reported at Lookout Mountain at 15800 North 16th Street in Phoenix, Arizona.

Units responding or dispatched include: E8 E12 E45 E197 E929 E935 LT12 SQ8 SQ29 BC2 BC4 BC152 SDC.