Monday, May 15, 2017

Mountain Rescue - 2701 E Squaw Peak Dr Phoenix, AZ 85016 - Piestewa Peak

Mountain rescue reported at Piestewa Peak (Squaw Peak) at 2701 East Squaw Peak Drive in Phoenix, Arizona.

Units responding or on scene include: E8 E12 E17 E28 C957N C957S PI3 SQ8 LT12 BC2 BC152 SDC S8 S12.